Opozicija Mars-Saturn !

OPOZICIJA MARS-SATURN, A ŠTA ZAPRAVO ?

13.05.2015.

SATURN, božanstvo setve i zaštitinik svih poljoprivrednih radova. On je nezaboravimo i Jupiterov otac, koji kad ga je sin svrgao sa vlasti, beži u Italiju i nastanjuje se na Kapitolu, osnivajući manje naselje. Vreme njegove vladavine nad Lacijom bilo je zlatno doba, kada se živelo bez bolesti i ratova. Naučio je ljude da obrađuju zemlju, gaje lozu i dao im prve zakone. Kult Saturna u doba carsta je bio izuzetno popularan, kako u zapadnim tako i u istočnim rimskim provincijama. saturn_herhst
MARS- sem što je bog rata, on je od strane seoskog stanovništva smatran božanstvom zemljoradnje i stočarstva. Znači, ne vlada samo bojnim pljem već i plodovima na njima, pa se njemu moli da zaštiti zemlju od neprijatelja, ali i od elementarnih nepogoda. Njegov kult i svetilište se uvek nalazilo van grada u Marsovom polju.
Opozicija ove dve planete od 04. Maja do 25. Maja, ne govori samo na ličnom planu o sukobu volje, snage, inicijative i poleta, sa stagnacijom, zakočenošću, limitiranošću, niti o smeni agresije i apatije u čoveku i nemogućnosti da se izabere pravi trenutak za akciju, već i o problemima na zemlji, poljoprivredi, posebno do 13. dok Mars još uvek boravi u Biku. Kad Mars-ratnik, zaštitnik zemlje pređe od 13. u Blizance, a Saturn bude retrogradno se kretao u Strelcu-ratniku, doći će do sukoba i zbog zemlje. To je i sukob između starog i mladog. Ono mlado- Mars, što u Blizancima preko dispozitora Merkura, želi da bude pre svega spontano, okretno, aktivno, pronicljivo, bez preterane discipline u koncetraciji, oseća se sputano od zrelog, dostojanstvenog, religoznog, visoko obrazovaog, moralnog, intelektualno disciplinovanog, vrednog, radnog. Mladi će dakle biti u situaciji koje će od njih zahtevati veći stepen disciplinovanosti u aktivnostima mentalnog tipa, učenju pre svega. Logično- u samoj smo završnici školske godine. Saturn u Srelcu sklon buntovništvu u opoziciji sa Marsom, oseća se pogođenim svakom nepravičnom optužbom, pa se mlad čovek oseća nepotrebno pritegnut kritikom starijih.
Blizanci su opet sem komunikacije i kretanje, saobraćaj, kratka putovanja, a sa vladarem Merkurom to su naša braća i sestre i njihovi problemi. To su i nove ideje koje u opoziciji sa Saturnom, doživljavaju jedan vid otrežnjenja, nakon što su se doživele zdravo za gotovo. Ipak pre osnovno školovanje, nego studije, jer je reč o prirodnom vladaru 3.polja.
Ove dve planete kod svakog znaka padaju u različita polja. Tako su u sukobu kod:

OVNA- 3. polje i 9.polje, komunikacija, braća sestre, saobraćaj, bliži komšiluk, gde boravi ratoborni Mars i nasuprot toga, daleko inostranstvo, visoke škole, duhovnost, parničenje, daleki rođaci, gde retrogradni Saturn vraća na nezavršeno.
BIKA- 2. polje i 8.polje, kuća novca, ličnih vrednosti i sistema vrednovanja gde hoda raspiništvu sklon Mars, nasuprot novca drugih, partnera, nasleđene imovine, kredita, podrške drugih uopšte, gde tog Marsa limitira otrežnjujući i opominjući Saturn.
BLIZANACA- 1.polje i 7.polje u konfliktu, kuća ličnosti, ja, načina na koji me drugi vide gde boravi agresivni Mars sklon otvorenim nastupima, a nasuprot toga 7.kuća- ti, partner, drugi, gde Saturn opominje na realnije sagledavanje svog ja, kroz onog koji je naspram nas, kroz ti, kroz odnos.
RAKA- 6.polje i 12.polje, polje rada, saradnika i zdravlja gde retrogradni Saturn vraća i ukazuje na stare, nesavladane probleme, nasuprot polja tajni, zatvorenih institucija, onoga što nam je iza leđa, tajnih neprijatelja gde deluje ratoborni Mars.
LAVA- 5.polje dece, ljubavi, onih koje mi volimo, zabave, lakoće u koje se smestio limitirajući Saturn koji ovim značenjima donosi teškoće u život i sukobe i nasuprot toga u 11.polju onih koji nas vole, naših prijatelja i ciljeva, Mars, gde smo od strane njih uskraćeni, a naši ciljevi nužno redukovani.
DEVICE- 4.polje, doma porodice, roditelja, naše zemlje u kojoj boravi Saturn, otežavajući Devicama život i unoseći nemir u njihov život kroz probleme roditelja, doma, nasuprot toga Mars u 10.polju naše karijere i ambicja, autorireta dovedeneog u pitanje, gde smo sputani i imamo tegove na nogama, a sve završavao iz drugog, trećeg puta.
VAGE- 3.polje gde boravi Saturn otežavajući komunikaciju, uozbiljujući ovaj znak u pogledu odnosa sa braćom i sestrama, čineći i njihov život kompliokvanijim, donoseći nezgode u saobraćaju i odlaganje kraćeg puta i nasuprot toga 9.polje studija i dalekih zemalja u koje bi poletni i optimistični Mars lakše zkoračio da ga ne uozbiljuje Saturn preko puta.
ŠKORPIJE- 2.polje njenog novca i vrednosti gde Saturn donosi na naplatu neplaćene račune i dugove, revidira sistem vrednosti i razmišljanje o vrednostima, hroničan nedostatak novca i nasuprot toga 8.polje podrške drugih, partnerovih sredstava i banaka koje sa Marsom traže svoje.saturn_herhst
STRELČEVI- 1.polje ličnosti Saturn koji preispituje, drugima nismo prijatni, delujemo strogo, uozbiljujemo se, a u 7. polju partnera, partnerstva – Mars, partner koji ne daje najbolje svoje kvalitete, već prikočen Saturnom i ozbiljnošću Strelca se zaustavlja. Sukob na relaciji Ja-Ti.
JARČEVI- u 6.polju rada i zdravlja Mars opozitan Saturnu, ne pokazuje svoj pravi elan, problemi vozačima i plućnim bolesnicima, dok Saturn u 12.polju čini da ne vidimo realno svoje stvarne neprijatelje, ljude koji nam rade iza leđa. Pauza, zatvaranje, skrivanje.
VODOLIJE- u 5.polju Mars pritisnut Saturnom iz 11. polja onih koji nas vole, čini da se osećamo uskraćenim za ljubav, kao i da je nepokazujemo na adekvatan način. Apatija u pitanjima ljubavi i limitiranost se smenjuju sa besom. Ovo su i problemi dece, kao i nužnost redukovanja ciljeva i sukoba sa prijateljima.
RIBE- Mars u 4.polju doma, 4-10 polje osa roditelja na udaru, posebno zbog boravka Saturna u 10.polju. Problemi zdravstveni jednom od roditelja. Akcija u domu prikočena, odlaganje poslova u domu. Sukobi na poslu, sa autoritetima, starijim osobama.

Vesna Korać