Ko je kriv?

KO JE KRIV?

Najčešće se u radu susrećem sa ljudima koji su čvrsto uvereni da je za njihove probleme u životu, osećaj teskobe, oskudice, neostvarenosti, napuštenosti, opšteg propadanja, osećanja nepripadanja, kriv neko drugi. I mada smo svi skloni tome da u odsudnim trenucima odgvornost za smer u kom se kreće naš život prebacimo na partnere, roditelje, potomstvo ponekad, hipotetički gledano prezaduženu sudbinu, državu u kojoj živimo, sistem, treba imati na umu da je odgovornost isključivo i samo naša. To je ujedno jedina uporišna tačka od koje može da se krene u kreiranju sopstvenog života.
Nikakve vračare, crna magija- to toliko dobro pribežište i za one koji bi utekli od svoje odgovornosti, a i za tumače laike, ne može biti prozvana u slučaju kad bi jednom detaljnijiom i iskrenijom analizom svojih postupaka, utvrdili gde smo i kad to tačno donosili pogrešne odluke, bežali u lakša rešenja i uopšte uzev išli linijom manjeg otpora.
Prosto je neverovatno koliki broj ljudi i ni ne uzima u razmatranje sebe i svoje postupke. Veoma su u takvim situacijama nepodobni astrolozi koji je će reći, stanite niste u pravu, vaša uverenja su neopravdana, imate u svom biću ove i ove potencijale, ove i ove manjkavosti, a vi ste od svega uzeli ono što vam je u tom trenutku bilo najlakše. Niste se suočavali sa svojim manjkavostima, a jednako tako ste zapostavljali svoje potencijale. Naprosto, bili ste lenji. Niko ne želi da čuje da je bio lenj, da je koristio krivine, varao, lagao i sebi i druge. Da nije dao sve od sebe!!!cropped-natalna-kart.jpg
Istina je da postoje obrasci po kojima se odvijaju određeni segmenti našeg života. Da moguće, prečesto padamo na istom ispitu, da ponavljamo greške. Ali i ukoliko primetitmo da se određen problem u našem životu ponavlja, da su slične okolnosti pod kojima se dešavaju stvari, da ne uspevamo da rešimo problem nego da se on uvek završi na sličan način, a iza njega ostane osećanje poraza i gorčine, onda postoji jedna ključna tačka u životnom horoskopu koja je napadnuta. Tu dolazimo do analize nekoliko važnih segmenata natala, pozicije planete Satrun, Južnog mesečvog čvora, retrogradnih planeta, aspekata koje međusobno prave, kuća i znakova u kojima se nalaze, stepena na kom su i mnoštva drugih detalja, koji detaljnom analizom mogu pružiti celovitu i jasnu sliku suštinskog problema jedne ličnosti i života, koja u sebi ima inkorporiranu sliku karmata zapravo, jer do god postoji vreme kao linearna kategorija postojaće i dužništvo.
Težimo snu, entropiji, teško nam je da nateramo sebe da budemo svakog trenutka sve bolji i bolji, da savladamo osećanje zamora, sujetu, zlobu, i probudimo polet i osećanje svrsishodnosti i smisla. Najradije bi sve ostavili i okrenuli se zidu ili zadavili golim rukama onog KO JE KRIV. Obesmišljenost udara na nas kroz sve alatke i poluge, ovog ipak divnog sveta. Ali videti ga divnim i život koji nam je dat i sve što nam je dato, samo zato da bi bili najbolji mogući, to pre svega zahteva pristanak na jedan direktan pogled koji ćemo uputiti sebi, što ume da bude vrlo neugodno, ali izrazito lekovito. Prava je sreća u tim trenucima imati kraj sebe nekog kome je stalo do nas i ko neće pobeći od onog što smo u sebi videli, gledajući se tim pogledom. Ko prihvata ono što smo ugledali u sebi. Ali ne treba čekati, ništa, pa ni potvrdu kroz ljubav bližnjih, čovek treba sam da pokrene svoje turbine, a sve ostalo će doći na svoje mesto isključivo i samo onda kad može, kada smo prethodno dali sve od sebe.
Dakle, pitanje nije KO JE KRIV, nego DA LI SMO DALI SVE OD SEBE!

Vesna Korać