Zašto natalna karta ?

ZAŠTO NATALNA KARTA?
Šta je natalna karta, astrologija uopšte, čemu analiza datuma rođenja, na koji način poznavanje ovoga može uticati na naš život?
Rekla bih prvo da nas astrologija uči da u vaseljeni postoji simetrija i sklad, te da je svako samo deo te celine i da astrologiju možemo shvatiti kao učenje koje nam pomaže da objasnimo život. Da naučimo nešto o sebi, jer onog trenutka kad budemo mogli sebe jasnije da sagledamo, naš život će biti svrsishodniji, ispunjeniji i smirenoumniji. cropped-natalna-kart.jpgVrednost astrologije je istovremeno u tome da shvativši sebe, kao nerazlučivi deo celine, upoznajući se sa svojim potencijalima, predisponiranostima i manjkavostima, saglasno svojoj slobodnoj volji, sebi i društvu u kom živimo, odlučimo šta želimo sa tim. Pravi astrološki pristup nema u sebi ničeg fatalističkog i nekritički prorokujućeg, već uvek ukazuje čoveku na mogućnosti koje se pred njim nalaze, čak i onda kad nam se čini da smo u potpuno bezizlaznoj situaciji.
Natalna astrologija se bavi čovekom kao jedinkom i proučava njegov natalni-genetski-životni horoskop, gde na osnovu njegovih podataka, mesta, datuma i vremena rođenja, analizira mapu ili dijagram nebeskog svoda, čoveka rođenog u određenom trenutku, na određenom mestu. Tumačenje ovog slikovnog prikaza simbola, kojeg čini 12.kuća, 10.planeta i 12.znakova zodijaka, nam omogućava, da zbivanja u svom životu sagledamo sa više razumevanja. Dok znaci zodijaka govore o tome kako se neka potreba simbionisana planetom manifestuje, kuće pokazuju u kojoj oblasti života se to dešava. Dakle, svaki znak predstavlja akciono polje, u kom deluju planetarne sile, dok svaka od 12.kuća tretira jednu životnu tematiku, pa tako:
I kuća– posebno Asc ili podznak govori o našoj ličnosti, individualnosti i načinu na koji se izražavamo i kako nas drugi vide i način na koji želimo da nas vide. Ona predstavlja sliku našeg tela, pogled na život i početak naših poduhvata.
II Kuća– govori o našim vrednostima, finansijama, sistemu vrednovanja, imovini, mogućnostima za zaradu, dobicima ili gubicima do kojih je došlo našim zalaganjem.
III Kuća– ukazuje na našu neposrednu okolinu, braću i sestre, komunikaciju, govor, pisanje, saobraćaj, kratka putovanja, osnovno školovanje.
IV Kuća– su dom, roditelji, porodica iz koje potičemo i dom koji ćemo stvoriti. Govori o našim precima, nasleđu, našim nekretninama. Ovo je i kuća završetaka, mesta na kom ćemo biti sahranjeni. Ukazuje i na roditelja koji je u našem detinjstvu bio dominantniji.
V Kuća– govori o našoj deci, ljubavi koju dajemo, sposobnosti za kreativno izražavanje, igre i špekulaciju. Ovo je i kuća sporta i orginalnosti. Umetničkih, glumačkih, spisateljskih izražavanja i dostignuća. To je kuća obrazovanja dece i klubskih aktivnosti.
VI Kuća- je kuća dužnosti, govori o našem radu, zdravlju, navikama. O zaposlenju, o rutinskim delatnositma, odeći, ishrani. Dakle, rad i zdravlje su u 6.polju povezani.
VII Kuća– je kuća partnerstva, bračnog, poslovnog, parnice, odnosi sa javnošću, drugi, naši otvoreni neprijatelji, spremnost na saradnju sa drugima. Govori o braku, bračnom partneru, bračnim odnosima. Ona označava naše babe i dede.
VIII Kuća– ukazuju na podršku koju dobijamo od drugih, testamente, nasledstva, imovinu partnera, sposobnost regenracije, seksualnost, kredite. Kuća hirugije i sa 6.kućom zdravlja, ukazuje na tip bolesti i ishod lečenja.
IX Kuća– kuća ideala, filozofije, religije, verovanja, višeg ja, visoko školskih institucija, studija, inostranstva, dalekih putovanja. Govori o strancima u našem životu, o velikim poslovima sa strancima. Kuća etike, duhovnih uvida, vizija.
X Kuća– govori o našem ugledu u društvu, uspesima u karijeri, unapređenjima, poslodavcu, autoritetu u domu, o načinu na koji nas drugi vrednuju i uticaju koji ostvarujemo. To je zenit našeg života.
XI Kuća– govori o našim prijateljima, društvenom angažovanju i grupama. Govori o našim životnim ciljevima, ljubavi koju primamo, finansijskoj sigurnosti u poznom dobu i penziji.
XII Kuća– govori o onome što nam je skriveno, naše jake i slabe strane, govori o ograničenjima, sklonosti ka asketizmu, povlačenju, tajnim neprijateljima i pustim mestima. Ilegalnim poslovima i šteti koju sebi nanosimo. O unutrašnjem svetu, o nesvesnom, tu su problemi koje skrivamo, ono što generalno tajimo ili odbijamo da priznamo.
Ovo su bile naravno, samo osnovne napomene o značenju kuća u našem natalu kojih ima daleko više. Jasno je da planete deluju na različit način u odnosu na to u kojoj se kući nalaze. Takođe planete u međusobnom rastojanju prave određene aspekte jedna ka drugoj, što dalje utiče na tumačenje dešavanja u nekom od navedenih polja.
Dakle, kuća je mesto gde dolazi do akcije, a planeta kao pokretačka snaga u određenoj kući govori o karakteru dešavanja u njoj. Već iz prethodno rečenog, možemo videti u kojoj meri može biti dragocena upućenost na astrologiju i poznavanje sopstvene natalne karte, ličnog horoskopa, horoskopa osobe sa kojom živimo, naše dece ili uopšte bližnjih i prijatelja.
Videli smo dakle, da natalna karta pruža opširne informacije o kvalitetu života neke osobe, njenom ponašanju, karakteru, zdravstvenim prilikama, predispozicijama, školovanju, izboru zanimanja, usavršavanju, emotivnom životu, partneru, prilikama u porodici i braku, potomstvu, odnosu sa decom, poslovnim i finansijskim prilikama tokom života, odlascima i boravku u inostranstvu i mnogim drugim stvarima. Ne možemo tumačiti svoj život samo na osnovu znaka kom pripadamo, mada je takvo mišljenje rasprostranjeno, to može biti samo polazna osnova za daleko detaljniju analizu, koja se ostvaruje upravo analizom natalne karte.
Svrhovitost ne treba dovoditi u pitanje, naveli smo već da poznavanje sebe i sopstvenog života, smisla njegovog, ne samo da nama olakšava kretanje, već čini da skladnije učestvujemo i u životu zajednice. Natalna karta sadrži u sebi brojne smernice, koje čoveku mogu biti od posebnog značaja, poručujući zapravo da i pored svih tegoba iskušenja, svačiji život ima smisao i svrhu, upravo ukoliko se posmatra kao sastavni deo celine. Takođe poručuje da ništa nije potpuno determinisano i da čovek svojom voljom može uticati na kreiranje sopstvenog života, ne samo delanjem već i prihvatanjem određenih okolnosti, koje su mu date, ne bi li došao do određenih uvida i razumevanja pre svega. Usklađivanje, može biti ključna reč za važnost analize natalne karte, usklađivanje sa planetarnim energijama, pozicioniranim u tačno određenim poljima našeg natala, koja snažno energizujući ta područja i segmente našeg života, provociraju određena iskustva. Ponekad neprijatno ponavljanje ovih iskustava ili obrazaca ponašanja i događaja, treba da budu jasan signal, da našem poimanju i delovanju nedostaju preko potrebni uvidi, kojima bi svoj i život bližnjih učinili skladnijim, harmoničnijim.
Dakle, ako astrologija nešto poručuje pa i analiza natalne karte, to je da niko sa ovog sveta ne treba da ode sa gorčinom u srcu i da je razumevanje sopstvenog života, sebe, polazna osnova za razumevanje života uopšte.

Problemi s decom i kako ih prebroditi ?

PROBLEMI S DECOM !
Imate problema s decom, niste sigurni da dobro poznajete sve aspekte njihove ličnosti. Ili vaša deca su pred presudnim odlukama vezanim za njihov dalji izbor: školovanja, izbor zanimanja, aktivnosti kojima će se posvetiti.
Pomozite im, jedan ozbiljniji pogled na njihovu natalnu kartu može vam reći gde grešite u pristupu i kako da ih usmerite, ka kojoj školi, sportu, profesiji. Pomozite im da bolje deca roditeljiupoznaju svoje dobre strane, potencijale ili slabe tačke i kako da ih ojačaju i prebrode teške periode. Jedna astrološka analiza može promeniti vaše živote, samo ukoliko ste spremni da čujete sve aspekte astrološke istine, o sebi i svom detetu.
Njihove duše nisu slučajno u našim životima i domovima, mi im nismo slučajno roditelji, niti slučajno s njima prolazimo kroz data iskustva. Pravilno usmerenje u životu i blagovremena reakcija su ponekad više od pola urađenog posla.potpis

Zašto solarni horoskop ?

ZAŠTO SOLARNI HOROSKOP?
Analiza solarnog horoskopa pokriva period jedne rođendanske godine i ona ne prati kalendarsku godinu, kako nas često na to upućuju novinski članci o godišnjim horoskopima. Time je solarna godina, zapravo rođendanska godina, koja pokriva vremenski raspon od rođendana do rođendana.  

Analiza solara, sem detaljnog opisa same godine, obuhvata i devet eneida. Eneidi su rasponi od po 40 dana u okviru jedne solarne godine, čime dobijamo detaljniji pregled zbivanja po mesecima.
Analiza svakog solara je individualna i temelji se pre svega na osnovnim podacima: datuma, mesta i vremena rođenja, kao i mesta življenja, tačnije mestu boravka za sam rođendan.

U solarnoj karti možemo videti ključne trenutke i tematiku, dešavanja koja će se odigrati pod određenim okolnostima u rođendanskoj godini, te periode koji su povoljni za naša nastojanja. Planetarne energije koje će otvarati pojedine segmente našeg života, dok će drugi segmenti biti blokirani ili samo zanemareni, gde će nam se otvarati, a gde zatvarati vrata, čemu će nas učiti, kakvim životnim iskustvima i uvidima voditi taj period.

Analiza solarne karte nam omogućava da na najbolji način, u tačno određenom vremenu za to, aktiviramo svoje potencijale u pojedinim segmentima života. Sem eneida, analiza solara ili godišnjeg ličnog horoskopa, podrazumeva pregled tranzita, te vrlo važnih eklipsi-solarnih i lunarnih  ili tzv, pomračenja Sunca i Meseca, te mladog i punog meseca u okviru vremenakog raspona koji posmatramo. 

Svako ko iole poštuje vreme svog života, treba sebi da čestita rođendan, analizom solarne karte.

Zašto uporedni- horoskop odnosa?

ZAŠTO UPOREDNI- HOROSKOP ODNOSA?
Između bračnih partnera i partnera uopšte, poslovnih partnera, roditelja i dece…

Dvoje ljudi koji su se tek upoznali, ili poznaju se već neko vreme, u braku su ili žele da stupe u brak ili naprosto žele da saznaju više jedno o drugom, zašto su se sreli, ka čemu ih vodi poznanstvo, kakva je priroda njihovog odnosa, odgovore mogu pronaći u sinastriji-uporednom horoskopu odnosa.
Uporedni horoskop, daje odgovore na mnoga pitanja koja postavljamo sebi u vezi našeg partnera ili osobe s kojom bi želeli da budemo u odnosu. Uz pomoć ove analize lakše možemo razumeti zašto smo baš u toj vezi, zašto je baš ta osoba pored nas i šta nam je činiti s tim. Pruža nam mogućnost da poradimo na onim segmentima zajedničkog života koji su vredni truda, jer ćemo analizom uporednog horoskopa lakše razumeti srž naše veze i problema koji se pojavljuju u njoj. Saznajemo čemu treba težiti u vezi, šta možemo uistinu očekivati od našeg partnera, ali i od sebe, šta možemo uraditi da bi poboljšali odnos u kom smo. Ako smo u odnosu u kom trpimo, ne osećamo se dobro, nesretni smo, važno je da saznamo zašto je tako i šta možemo učiniti da to promenimo. Uporedni horoskop rasvetljava one aspekte života koji nam ukazuju, da vezujući se za određenog partnera, se ne vezujemo samo za njegove osobine, već i za njegovu sudbinu i da zajedno učestvujemo u građenju buduće karme, stvaramo je.
Upordne horoskope radimo i ako želimo da saznamo ka čemu nas vodi poslovno partnerstvo, u kojoj meri su nam lojalni naši sardnici, u kom pravcu se dalje može razvijati zajednički posao. Ukoliko smo roditelji, uporedni horskop nas i našeg deteta nam govori na koji način da popravimo odnose, kako da pristupimo svom potomstvu, gde grešimo u vaspitanju, zašto je baš to biće došlo u naš dom.
Prepoznavanja potencijala bilo kog odnosa je umetnost razvijanja međuljudskih veza. Uporedni horoskop će nam pokazati kako da nastavimo dalje i savladamo trenutne poteškoće.
Horoskop Mart 2015

OVAN već samim početkom meseca planetarna gužva u Ovnu, tu su Uran, Mars, Venera, da bi im se u trećoj dekadi tačnije od rođendana, pridružilo i Sunce. cropped-natalna-kart.jpgMnogo planeta u prvoj kući, uvek označava i dosta akcije, posebno pred kraj druge dekade, tačnije od 20. marta kada će Ovan trpeti pritisak u mnogim sferama života, ponajpre poslu. Mars će ga terati na akciju, čineći da Ovan ide smelo u ostvarenju svojih ambicija čak previše otvoreno. Sve ovo će biti podržano Jupiterom, pa i Venerom koja gleda da materijalizuje svaku ideju. Reč je o uspehu kroz društvene mreže ( Merkur u 11.polju), povezivanje, podršku partnera, drugih. Prethodno pomenuti kvadrat Urana iz polja ličnosti i Plutona iz polja karijere neće ga činiti baš uvek promišljenim, pa će agresivan nastup na polju posla u želji da se što više uradi, ispaštati pre svega ukućani ovog znaka, a onda i sam Ovan. Polje emocija nešto bolje postavljeno, jer se i Mars i Venera u Ovnu tiču zavođenja, doduše bez preterane sofisticiranosti, s nešto više otvorenosti i nestrpljivosti, jer Ovan uvek hoće da zna na čemu je. Venera podržana iz polja ljubavi Jupiterom, može zaista doživeti nezaboravne susrete. Reč je o velikom erotskom podsticaju od strane ovih plaeta. Rizik od sukoba s ovakvom postavkom uvek postoji, pa će na udaru biti posebno stalne veze i brakovi.

BIK kod Bika nešto drugačije dejstvo planeta, više mirna slika.cropped-cvece-2.jpg Čak tri planete početkom meseca u polju tajni i zakulisnih radnji. Bik je uveren da na polju partnerskog i emotivnog daje prave signale, a zapravo suprotna strana ne zna šta on to želi da poruči. Kao da sanjari, sve do treće dekade MARTA kad postaje nešto otvoreniji zbog prisustva Venere u svom znaku, koja opet zbog dejstva Neptuna iz 11.polja, onih koji nas vole, uspeva da ostvari nešto od onog o čemu je mašto. Veći deo meseca Bik će biti povučen u delovanju, više će biti na čekanju mnogo toga što je započeo, u poslu pre svega. Ovaj miran period treba iskoristiti za sagledavanje prethodnih dešavanja, gde smo to grešili u komunikaciji sa saradnicima, da li smo mogli mudrije postupiti i pripremiti se za akciju koja tek sledi. Nakon 17. Marta generalno će biti nešto više optimizma u životu Bika. Stoga se treba kloniti nejasnih ugovora, nedovoljno rasvetljenih ponuda i uopšte nejasnih situacija i pokrenuti svoju dobru moć čekanja i posmatranja, jer April definitivno donosi bolje okolnosti.

BLIZANCI mnoštvo planeta u kući timskog rada, grupa i prijateljske saradnje, pa će na planu posla najbolje proći oni koji budu ovi kombinovali. planinePodrška drugih svakako postoji, posebno od strane muških kolega, sa kojima se ostvaruje odlična komunikacija. Kod Blizanca sve vrvi od razgovora, korespodencije, jedan šarmerski pristup saradnji, gde se koristi svaka prilika kako bi se ostvario kontakt, povoljan po poslovanje. Sunce u polju karijere početkom meseca pritisnuto Satrunom uozbiljuje Blizanca, pa on mora da redukuje svoje planove u nekoliko i ozbiljnije shvati konkurenciju. Finansije stabilne uz podrazumevajući rad nekoliko poslova paralelno, posebno onih koji se odvijaju pred očima javnosti. Kada su emocije u pitanju partnerski život u prvoj polovini meseca nerazdvojiv od poslovnog. Partner kao da je uključen u njegov rad. U drugom delu meseca idealizovanje situacije na planu emocija može rezultirati pogrešnim odlukama ili izborom. Ono što treba svakako izbegavati su kompromitujuće situacije iritantne po partnera, koji neće znati na čemu je ili recimo sedenje na dve stolice.

RAK će u Mertu imati visoke estetske i druge nazore kad je izbor partnera u pitanju. Predstoji mu mogućnost jednog skoro sudbonosnog susreta zbog kog može dovesti u pitanje postojeći odnos koji još nije okončan. Raku je već dosta i samoće i tišine. nebo i zvezdePartner ovoga puta mora biti njegov reprezent društveni i pomagati jednako, njegovu karijeru i interese. U svakom slučaju visoki standardi pri izboru partnera. Puna planetarna kuća karijere i društvenog ugleda, stavlja ovaj mesec ipak u prvi plan poslovne ambicije. Otvara se niz dobrih povoljnih okolnosti za one koji su se u Martu na trenutak našli među nezaposlenima. Posebno od 17.marta kad se u Mars i Venera udruže, dajući inicijativu doro podržani od Jupitera i Saturna, čime će se popraviti i finansijska situacija Raka. Ljudi koji imaju uticaja i mogu odlučivati o njegovom daljem angažovanju, biće mu naklonjeni. Posebno 21. Marta, kad Sunce uđe u polju karijere, protekcija autoritarnih osoba može biti od pomoći.

LAV je još uvek pod zaštitom Jupitera, koji ovog puta učešćem u vatrenom trigonu sa Satrunom u Strelcu i Venerom i Marsom u Ovnu, stimuliše emotivni život Lava i njegovu senzualnost. Ovo je uvek ili nova veza ili veliko zadovoljsto u postojećoj. Reč je o aktivnostima koje vode ka braku, posebno one koji su u dužim vezama, kao i vezama koje se održavaju uprkos razdaljini. Zajednička putovanja ili uopšte aktivnosti vezane za put takođe predstoje u Martu.cropped-put1.jpg Na poslovnom planu, povoljan je period do 17. Marta i treba ga iskoristiti za finalizovanje prethodno započetih poslova, posebno ukoliko je reč o porodičnom biznisu. Novac kao da dolazi ili od saradnje sa strancima ili iz udaljenih mesta, ali u svakom slučaju odličan period po pitanju finansijskih priliva. Lavu su od koristi u Martu i ranije uspostavljene društvene veze od strane kojih dolazi protekcija ili posredovanje u poslu. Sasvim dobar period za sve vatrene znake, pa i za Lava.

DEVICA velki broj planeta u 8.polju, podrške drugih i partnerovih resursa ili novca od strane roditelja, te kreditnih zaduženja, temelj je priče meseca Marta. Podrška drugih neće izostati, a partner je osnova ove podrške i posredno preko parnterovih uspeha ide i dobit Devicama. Veoma dinamičan mesec kad su finansije u pitanju, ugovori i raspleti pređašnjih nastojanja, posebno onih čija su zanimanja vezana za transfer novca ili nekretnina. Saturn u polju doma donosi veći broj zaduženja, ali ovo odnos sa partnerom ne čini usklađenim. Od 20.marta posebno dolazi do sukoba, netrpeljivosti, neprijatni događaji u trenutku kad se čini da smo postigli kompromis. cvece 2Nešto ranije ovakvom raspletu može kumovati negativan aspekt Neptuna i Merkura, vladara Device zaduženog za logiku, što će rezultirati iluzijama u parnterstvu, pogrešnim izborima i razočarenjima. Erotska aktivnost izražena, a odvija se u tajnim odnosima i paralenim vezama.
VAGA aktivnos polja koje je nasuprot Vaga, potencira i u prvi plan stavlja partneske odnose. Vaga žudi prosto za dešvanjima, pa će slobodni pripadnici ovog znaka potencijalnog partnera tražiti u svakoj prilici, od ulice do mesta za zabavu ili posla. Prijatelji mogu biti dori posrednici i uopšte svi vidovi socijalnog života, jer će planete Vagu stimulisati na dinamično kretanje i okrenutost javnosti. Ako je reč o bračnim partnerstvima nešto teža slika i zategnuti odnosi na relaciji dom porodica parnter, pa mešanje bližnih u odnos nije dobrodošlo. Kada je o poslovnoj strani života reč, komunikacija sa pretpostavljenima i kolegama ne odvijaja se baš u interesu ovog znaka, posebno ukoliko su u rad uključene starije osobe. Bolje će funkcionisati oni koji budu okrenuti timskom radu, radu u grupi ili sa grupama. U svakom slučaju savet je izbegavanje konfrotacije, sukoba te pokretanje diplomatskih sposobnosti i pregovora, veština u kojima su Vage dobre.

ŠKORPIJA izuzetno aktivno polje dešavanja su posao i zdravlje donekle. Takođe će biti aktvino i polje ljubavi i dece. Škorpija dobija odličnu priliku da na poslovnom planu napravi prodor koji će definisati njene napore u narednih nekoliko mesci i usmeriti je, pod sulovom da pod dejstvom Marsa i Urana ne sklizne u incident i sukob. horoskopski znaciOva planetarna kombinacija je nabijena energijom koju nije lako kanalisati, ali Škorpija se uvek dobro oseća kad je njen vladar Mars uposli. Saturn u polju novca zahteva disciplinu i pravilno usmeravanje sredstava, plansko trošenje i raspoređivanje. Prvi deo meseca će biti nešto bolji na planu saradnje sa drugima pa to treba iskoristiti, a kad su finansije u pitanju Škorpija neće oskudevati. Zdravlje može biti ugroženo, nervi pre svega, potom nezgode usled nepravilnog rukovanja sa zapaljivim predmetima, hiruruške intervencije i krize takođe u igri. Sunce u polju ljubavi u akciji sa Neptunom baca Škorpiju u snivanje i romantične želje, ali nažalost nejasne dvosmislene sitaucije. Poslovni i privatni život Škorpija u Martu će biti povezan.

STRELAC emotivni život ovog znaka u prvom planu, mnoštvo dešavanja, akcije sa nepredvidivim raspletom usled konjukcije Urana i Marsa u petom polju ljubavi. Dosta elektriciteta, uzbuđenja koja se kreću od mnoštva izlazaka i kretanja, susreta i poznanstava do sukoba. Incijativa Strelca neće izostati, biće pun entuzijazma po pitanju suprotnog pola. Živa je i saradnja sa strancima inače stranstvujućeg Strelca, ali se treba pripaziti saobraćajnih nezgoda, ukoliko se odluče na dalji put, posebno u prvoj dekadi mseca. Kada je posao u pitanju, može se napraviti značajan iskorak u profesionalnom uspehu. vodopad 3Strelac treba u Martu da napravi temelje rada koji će odrediti njegove aktivnosti na planu posla u narednih nekoliko meseci. Vatreni trigon na nebu mu poguduje u pogledu ovoga, pod uslovom da jasno zna šta želi, što mu pod dejstvom Neptuna u Martu neće biti lako. Može se osećati pomućenim u svojim ambicijama od strane savetnika koji dolaze iz polja porodice i doma uopšte.

JARAC živa aktivnost u domu, potreba da se uredi ili postojeći životni prostor ili da se proširi preseljenjem, u svakom slučaju dom i porodica će biti mesto glavnih dešavanja kada su Jarčevi u pitanju. Ukoliko postoje problemi sa starijim članovima porodice oni će se takođe rešavati u ovom periodu. Kad je poslovnom životu reč, najbolje će proći oni koji se inače bave nekretninama ili zemljom, dok će kod ostalih profesionalni život unekoliko trpeti zbog porodičnih dešavanja. Jarac će posredno preko partnera i njegovih aktivnosti biti uvučen u nove poslovne aranžmane ili će razmišljati o promeni poslovne sredine. Novac mu takođe neće dolaziti od njegovih aktivnsti, nego od strane drugih ljudi kao pomoć i podrška, a predmet sukoba mogu biti prevelika očekivanja Jarca kad je u pitanju, novac partnera, roditelja, ili kredita, posebno do 17.Marta.cdd1471c1a4e Polje emocija nešto bolje postavljeno, Venera vladar 5.polja prirodnog polja ljubavi usled Blizine Marsa će učiniti Jarca aktivnijim i senzitivnijim, ali će i ovo biti podređeno porodičnim zbivanjima okrećući ga pragmatičnim ciljevima.

VODOLIJA komunikacija, korespodencija, aktivnosti vezane za saradnju sa grupama ili grupni rad, te putovanja kraća usled poslovnih angažmana pretežu u životu Vodolije u Martu.mijene Početkom meseca Merkur vladar petog polja ljubavi nakratko će napraviti opziciju sa Jupiterom iz polja partnerstva pa kraće rasprave i nesporazumi mogu poljuljati poslovne ambcije Vodolije koja će i svog partnera nakog toga uključiti u zajedničke aktivnosti, čime bi se postigla harmonija u odosima. U svakom slučaju živost planeta činiće Vodoliju punom inicijative i kretanja. Ono na šta treba obratiti pažnju to je da se usred žara rasprave i želje da se u svoje stavove ubedi suprotna strana ne sklizne u sukob i neprimereno ponašanje. Polje novca solidno postavljeno, dok polje partnerskih odnosa usled učestalog kretanja Vodolije može staviti u prvi plan, preko novih susreta i poznanstava i novog partnera. Drugi deo meseca će biti nešto povoljniji za porodični život, usklađenost sa ukućanima i harmoniju.

RIBE već neko vreme se svi dive Ribama kako uspevaju da opstanu finansijski usled promena na radnom mestu, ali Riba neće u Martu čekati i sedeti skršteih ruku već će od nečeg što je bilo njen dodatni posao ili hobi, napraviti pravi biznis. Polje finansija aktivno, nešto veći prilivi i prilke da se uveća kapital. Venera će činiti Ribu praktičnom pa je moguće planete 4da emotivna nastojanja zameni nastojanjima na poslu. Sunce je čini harizmatičnom, reflektori su upereni u Ribe pa svi žele da znaju šta se to trenutno dešava kod njih. U prve dve dekade meseca, na emotivnom planu melanholija i osećanje samoće, usled okrenutosti partnera drugim aktivnostima koje ga okupiraju, da bi već od sredine meseca Ribe osećale ponovo pripadanje, zaštećenost, ljubav. Ribe će posebno od 20. Marta imati veću kontrolu nad dešavanima u emotivom životu, pa zajedničko putovanje ili samo izlet koje bi inicirale, bi bilo dobro prihvaćen od strane partnera. Tad treba uneti nešto više zajedičkih aktivnosti u parnterki život što može oživeti vezu.

potpis