Zašto natalna karta ?

ZAŠTO NATALNA KARTA?
Šta je natalna karta, astrologija uopšte, čemu analiza datuma rođenja, na koji način poznavanje ovoga može uticati na naš život?
Rekla bih prvo da nas astrologija uči da u vaseljeni postoji simetrija i sklad, te da je svako samo deo te celine i da astrologiju možemo shvatiti kao učenje koje nam pomaže da objasnimo život. Da naučimo nešto o sebi, jer onog trenutka kad budemo mogli sebe jasnije da sagledamo, naš život će biti svrsishodniji, ispunjeniji i smirenoumniji. cropped-natalna-kart.jpgVrednost astrologije je istovremeno u tome da shvativši sebe, kao nerazlučivi deo celine, upoznajući se sa svojim potencijalima, predisponiranostima i manjkavostima, saglasno svojoj slobodnoj volji, sebi i društvu u kom živimo, odlučimo šta želimo sa tim. Pravi astrološki pristup nema u sebi ničeg fatalističkog i nekritički prorokujućeg, već uvek ukazuje čoveku na mogućnosti koje se pred njim nalaze, čak i onda kad nam se čini da smo u potpuno bezizlaznoj situaciji.
Natalna astrologija se bavi čovekom kao jedinkom i proučava njegov natalni-genetski-životni horoskop, gde na osnovu njegovih podataka, mesta, datuma i vremena rođenja, analizira mapu ili dijagram nebeskog svoda, čoveka rođenog u određenom trenutku, na određenom mestu. Tumačenje ovog slikovnog prikaza simbola, kojeg čini 12.kuća, 10.planeta i 12.znakova zodijaka, nam omogućava, da zbivanja u svom životu sagledamo sa više razumevanja. Dok znaci zodijaka govore o tome kako se neka potreba simbionisana planetom manifestuje, kuće pokazuju u kojoj oblasti života se to dešava. Dakle, svaki znak predstavlja akciono polje, u kom deluju planetarne sile, dok svaka od 12.kuća tretira jednu životnu tematiku, pa tako:
I kuća– posebno Asc ili podznak govori o našoj ličnosti, individualnosti i načinu na koji se izražavamo i kako nas drugi vide i način na koji želimo da nas vide. Ona predstavlja sliku našeg tela, pogled na život i početak naših poduhvata.
II Kuća– govori o našim vrednostima, finansijama, sistemu vrednovanja, imovini, mogućnostima za zaradu, dobicima ili gubicima do kojih je došlo našim zalaganjem.
III Kuća– ukazuje na našu neposrednu okolinu, braću i sestre, komunikaciju, govor, pisanje, saobraćaj, kratka putovanja, osnovno školovanje.
IV Kuća– su dom, roditelji, porodica iz koje potičemo i dom koji ćemo stvoriti. Govori o našim precima, nasleđu, našim nekretninama. Ovo je i kuća završetaka, mesta na kom ćemo biti sahranjeni. Ukazuje i na roditelja koji je u našem detinjstvu bio dominantniji.
V Kuća– govori o našoj deci, ljubavi koju dajemo, sposobnosti za kreativno izražavanje, igre i špekulaciju. Ovo je i kuća sporta i orginalnosti. Umetničkih, glumačkih, spisateljskih izražavanja i dostignuća. To je kuća obrazovanja dece i klubskih aktivnosti.
VI Kuća- je kuća dužnosti, govori o našem radu, zdravlju, navikama. O zaposlenju, o rutinskim delatnositma, odeći, ishrani. Dakle, rad i zdravlje su u 6.polju povezani.
VII Kuća– je kuća partnerstva, bračnog, poslovnog, parnice, odnosi sa javnošću, drugi, naši otvoreni neprijatelji, spremnost na saradnju sa drugima. Govori o braku, bračnom partneru, bračnim odnosima. Ona označava naše babe i dede.
VIII Kuća– ukazuju na podršku koju dobijamo od drugih, testamente, nasledstva, imovinu partnera, sposobnost regenracije, seksualnost, kredite. Kuća hirugije i sa 6.kućom zdravlja, ukazuje na tip bolesti i ishod lečenja.
IX Kuća– kuća ideala, filozofije, religije, verovanja, višeg ja, visoko školskih institucija, studija, inostranstva, dalekih putovanja. Govori o strancima u našem životu, o velikim poslovima sa strancima. Kuća etike, duhovnih uvida, vizija.
X Kuća– govori o našem ugledu u društvu, uspesima u karijeri, unapređenjima, poslodavcu, autoritetu u domu, o načinu na koji nas drugi vrednuju i uticaju koji ostvarujemo. To je zenit našeg života.
XI Kuća– govori o našim prijateljima, društvenom angažovanju i grupama. Govori o našim životnim ciljevima, ljubavi koju primamo, finansijskoj sigurnosti u poznom dobu i penziji.
XII Kuća– govori o onome što nam je skriveno, naše jake i slabe strane, govori o ograničenjima, sklonosti ka asketizmu, povlačenju, tajnim neprijateljima i pustim mestima. Ilegalnim poslovima i šteti koju sebi nanosimo. O unutrašnjem svetu, o nesvesnom, tu su problemi koje skrivamo, ono što generalno tajimo ili odbijamo da priznamo.
Ovo su bile naravno, samo osnovne napomene o značenju kuća u našem natalu kojih ima daleko više. Jasno je da planete deluju na različit način u odnosu na to u kojoj se kući nalaze. Takođe planete u međusobnom rastojanju prave određene aspekte jedna ka drugoj, što dalje utiče na tumačenje dešavanja u nekom od navedenih polja.
Dakle, kuća je mesto gde dolazi do akcije, a planeta kao pokretačka snaga u određenoj kući govori o karakteru dešavanja u njoj. Već iz prethodno rečenog, možemo videti u kojoj meri može biti dragocena upućenost na astrologiju i poznavanje sopstvene natalne karte, ličnog horoskopa, horoskopa osobe sa kojom živimo, naše dece ili uopšte bližnjih i prijatelja.
Videli smo dakle, da natalna karta pruža opširne informacije o kvalitetu života neke osobe, njenom ponašanju, karakteru, zdravstvenim prilikama, predispozicijama, školovanju, izboru zanimanja, usavršavanju, emotivnom životu, partneru, prilikama u porodici i braku, potomstvu, odnosu sa decom, poslovnim i finansijskim prilikama tokom života, odlascima i boravku u inostranstvu i mnogim drugim stvarima. Ne možemo tumačiti svoj život samo na osnovu znaka kom pripadamo, mada je takvo mišljenje rasprostranjeno, to može biti samo polazna osnova za daleko detaljniju analizu, koja se ostvaruje upravo analizom natalne karte.
Svrhovitost ne treba dovoditi u pitanje, naveli smo već da poznavanje sebe i sopstvenog života, smisla njegovog, ne samo da nama olakšava kretanje, već čini da skladnije učestvujemo i u životu zajednice. Natalna karta sadrži u sebi brojne smernice, koje čoveku mogu biti od posebnog značaja, poručujući zapravo da i pored svih tegoba iskušenja, svačiji život ima smisao i svrhu, upravo ukoliko se posmatra kao sastavni deo celine. Takođe poručuje da ništa nije potpuno determinisano i da čovek svojom voljom može uticati na kreiranje sopstvenog života, ne samo delanjem već i prihvatanjem određenih okolnosti, koje su mu date, ne bi li došao do određenih uvida i razumevanja pre svega. Usklađivanje, može biti ključna reč za važnost analize natalne karte, usklađivanje sa planetarnim energijama, pozicioniranim u tačno određenim poljima našeg natala, koja snažno energizujući ta područja i segmente našeg života, provociraju određena iskustva. Ponekad neprijatno ponavljanje ovih iskustava ili obrazaca ponašanja i događaja, treba da budu jasan signal, da našem poimanju i delovanju nedostaju preko potrebni uvidi, kojima bi svoj i život bližnjih učinili skladnijim, harmoničnijim.
Dakle, ako astrologija nešto poručuje pa i analiza natalne karte, to je da niko sa ovog sveta ne treba da ode sa gorčinom u srcu i da je razumevanje sopstvenog života, sebe, polazna osnova za razumevanje života uopšte.