Pukovnik il pokojnik, Vladimir, Mars u Strelcu, duhovni ratnik

Natalna karta Vladimira Putina